Napájení GSM klíče

Vybíráte GSM klíč a řešíte, jak jej budete napájet? Máte několik možností a my jsme je pro Vás porovnali.

GSM klíč je modul, který potřebuje kvalitní napájení. Pokud nemá dostatečně tvrdý zdroj, může docházet k výpadkům, modul začne ztrácet signál, nelze se na něj dovolat, v horším případě může dojít i k poškození. Proto doporučujeme výběru vhodného napájení věnovat pár chvilek.

Máme tři kategorie GSM modulů z pohledu jejich napájení.

  • Napájení 12V DC (stejnosměrných)
  • Napájení 12-24V DC (stejnosměrných)
  • Napájení 12-24V DC/AC (stejnosměrných i střídavých)

Použití třetího z nich, s napájením 12-24VDC i AC Vám poskytuje nejvyšší variabilitu. Jedná se například o modul PGM-AC01, který jsme vyvinuli právě s ohledem na co nejširší použitelnost.

 

Napájení 12V DC

V pohonu většinou nebývá dostupné napájení 12V. Svorka pro periferie mívá napětí 12/24V, ale proudová zatižitelnost není vždy vyhovující. GSM modul může deaktivovat nadproudovou ochranu a tím se vypne. Jako ideální se proto jeví tyto možnosti :

  • pokud máte v dosahu zásuvku – napájecí zdroj 230VAC – 12VDC
  • v rozváděčích a krabicích lze použít zdroj 230VAC -12VDC na DIN lištu
  • připojit modul 24VAC/12VDC přímo na trafo, nebo svorky pohonu, kde bývá 24V střídavých (vyžaduje zkušenosti, nebo informace od výrobce pohonu)

 

Napájení 12-24V DC

vyšší rozsah napájecího napětí je výhoda, ale pozor, stejně jako v případě napájení 12V ověřte, zda svorka pro připojení periferií dodává dostatečný proud. Modul pro stejnosměrné napájení nelze bez usměrňovače připojit na trafo pohonu. Musíte tedy opět použít napájecí zdroje :

  • pokud máte v dosahu zásuvku – napájecí zdroj 230VAC – 12VDC
  • v rozváděčích a krabicích lze použít zdroj 230VAC -12VDC na DIN lištu
  • připojit modul 24VAC/12VDC přímo na trafo, nebo svorky pohonu, kde bývá 24V střídavých (vyžaduje zkušenosti, nebo informace od výrobce pohonu)

 

Napájení 12-24V DC/AC

tento modul poskytuje nejvyšší variabilitu. Pokud máte pohon, kde je dostupné napětí 24V střídavých z trafa (většina pohonů), lze jej připojit přímo, bez dalších modulů a zdrojů. GSM modul v klidu odebírá zanedbatelný proud a vysílací špičky jsou mžikové, nedojde tedy k přetížení trafa. Výhodou je ušetřené místo pod krytem pohonu a také peníze za příslušný zdroj.

GSM klíč, který prodáváme podporuje všechny typy napájení.

 

UPOZORNĚNÍ: některé řídící jednotky vypínají napájení periferií při delší nečinnosti brány.

 

You may also like...